Política de Cancel·lació de l'Esdeveniment

Cancel·lació per part del BCN SUP WORLD FEST

BCN SUP WORLD FEST es reserva el dret a cancel·lar l’esdeveniment degut a circumstàncies excepcionals, com a condicions climàtiques extremes, pandèmies, desastres naturals o altres causes de força major. En cas de cancel·lació, els patrocinadors i assistents no rebran reemborsament, però els imports pagats s’aplicaran a la inscripció o patrocini en la nova data programada. BCN SUP WORLD FEST es reserva, no obstant això, el dret de reemborsar les contribucions una vegada recuperades.

Cancel·lació per part d'un PATROCINADOR

Si un patrocinador enfronta circumstàncies imprevistes degudament justificades que impedeixin la seva contribució compromesa, se li oferirà l’opció de patrocinar el mateix esdeveniment o un similar en una nova data.

Cancel·lació per part d'un/a PARTICIPANT

Excepte indicació contrària en la documentació de l’esdeveniment, un participant pot cancel·lar la seva assistència al BCN SUP WORLD FEST segons els terminis especificats.

  • Fins a 30 dies abans de la data d’inici de l’esdeveniment: Es procedirà al reemborsament complet, amb un càrrec per servei del (10%) de l’ingrés, per despeses de gestió, sempre que l’assistent justifiqui degudament la cancel·lació en una causa de força major.
  • Amb menys de 30 dies de la data de l’esdeveniment: No es procedirà devolució de cap quantitat en el supòsit de cancel·lacions rebudes amb menys de 30 dies abans de la data d’inici de l’esdeveniment. 
  • Baixa per lesió: Es pot sol·licitar la devolució de l’import de la inscripció en el cas de lesió. Segons les següents condicions: S’accedirà a la devolució del 100% de la inscripció menys el 10% de l’import per les despeses de gestió, en cas de lesió o malaltia, si es presenta el certificat mèdic del participant amb el corresponent diagnòstic.

Informació addicional

Només s’acceptaran les sol·licituds de cancel·lació per correu electrònic (info@bcnsupworldfest.com) i haurà de ser rebuda en el termini establert si és el cas. Totes les sol·licituds de cancel·lació han de ser realitzades pel participant o representant legal del participant. Els reemborsaments s’efectuaran al compte de l’inscrit, a través de transferència bancària o devolució a la targeta de crèdit.